Lejebetingelser

Lejebetingelser for trailerleje

1. Traileren må kun føres af de navngivende personer i kontrakten. Udlejer er ikke ansvarlig for skader på personer eller gods, opstået i forbindelse med brugen af det lejede materiel. Udlejeren er ikke erstatningspligtig for tab, opstået ved arbejdsafbrydelser m.v. som måtte skyldes funktionssvigt ved det lejede materiel. Udlejeren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab. Det er dit fulde ansvar, som lejer, at kørekortet er gyldigt til den lejede trailer og totalvægt for bil og trailer er overholdt – samt Max. 80 km på motorvej og overholdelse af gældende lovgivning for kørsel med trailer. Lejet trailere må ikke tages til udlandet uden forudgående aftale med ejer på mobil: TLF. 51 14 52 14

2. Traileren må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer. Traileren skal tilbageleveres til udlejerens placering, til den fastsatte tid og i samme stand, som ved modtagelsen. Lejemålet kan kun forlænges ved ny aftale. Overskridelse af den aftalte tidsfrist betales 100 kr. pr. time. Lejer erklærer sig indforstået med at udlejer, i tilfælde af svigtende tilbagelevering af lejet materiel, kan sætte sig i besiddelse af materiellet gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse, og på lejers regning. 

3. Hvis lejer har beskadiget materiellet, er der en selvrisiko kr. 6250 ,- inkl. moms ved leje af hestetrailer, boogietrailer, flyttetrailer, og auto/maskintrailer. Ved leje af net og lille ladtrailer er der en selvrisiko på kr. 1875 ,- inkl. moms. En evt. reparation vil blive gjort på autoriseret trailerværksted og lejer vil blive opkrævet ud fra regning herfra. Lejeren forpligter sig til at erstatte evt. bortkommet eller beskadiget materiel til dagspris, uanset dagspris, uanset hændelsesforløbet. Lejer er ansvarlig for at trailer ikke er overlæsset og at tilkoblingens anordning er korrekt låst på bilens kuglehoved.

4. Ved brand eller bortkomst af trailer, vil det være lejer, der står til ansvar for det fuld beløb på traileren. Traileren vil blive prisvurderet til dagspris, efter model og årgang. 

5. Evt. udgifter for lejeren pga. uheld er udlejeren uvedkommende.

6. Vælges der forsikring ved udfyldelse af lejekontrakt vil selvrisikoen være kr. 500 ,- inkl. moms. Uanset skadens størrelse. Ved brand eller bortkomst af trailer vil det stadig være lejer, der står til ansvar for det fulde beløb. 

7. Ved modtagelse har lejeren kontrolleret, at traileren er i orden, særlig med hensyn til signal og tegngivningsapparater, samt lygter. 

8. VIGTIG: Der påhviler lejeren, at ansvarsforsikre trækkrogen på køretøjet. Dette er ikke en forsikring, og er ikke omfattet af bilens lovpligtige ansvarsforsikring.

TrailerNord – Farøvej 58 – 9800 Hjørring – Tlf. 51 14 52 14

 

<

Her finder du os

Du er velkommen til at besøge os på Farøvej 58 - Vi står klar med en hjælpende hånd. Du kan også kontakte os på tlf. 51 14 52 14

Dennis Pedersen: 51 14 52 14

Farøvej 58
9800 Hjørring

Besøg  TrailerNord
her på Facebook