Lejebetingelser

Lejebetingelser

Lejemålets varighed og beregning
For alt materiel der udlejes, regnes lejemålet fra og med den dag, det lejede afgår fra vores lager, til og med den dag, det tilbageleveres til os. Opsigelse kan kun ske med mindst 1 dags varsel. Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ej.

Den daglige leje er beregnet på en arbejdsdag á 8 timer. For yderligere afbenyttelse debiteres ekstra pr. påbegyndte 8 timer. Stilstandsdekort ydes kun ved totale arbejdsstandsninger, såsom strejke og lockout.

Der regnes normalt med 5-dages uge. Pumper, pumpemateriel, varmeovne, toilet- og mandskabsvogne og kondenstørre dog 7-dages uge.

Det lejedes levering og transport
Materiellet leveres i drift klar og forsvarlig stand. Evt. reklamation skal ske ved modtagelsen og kan ikke senere tages til følge. Transportudgifter betales af lejeren.

Driftsudgifter
Lejeren afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet og lign.

Vedligeholdelse og aflevering
Det lejede tilbageleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen. Efter materiellets aflevering på vores lager finder eftersyn sted. Eventuelle reparationer og rengøring debiteres lejeren.

Eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling eller lignende betales af lejeren + den normale daglige lejeafgift for anlægget pr. “liggedag”.

Lejeren må ikke foretage, eller lade andre foretage, reparationer eller ændringer uden vores samtykke.

Arbejdsstandsninger
Omkostninger eller tab ved arbejdsstandsninger på grund af fejl eller havari af det lejede materiel er os uvedkommende.

Risiko og ansvar
Materiellet skal være behørigt forsikret af lejeren. Så længe materiellet ikke er afhentet af udlejer eller afleveret på vores plads, bærer lejer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening. Lejer er forpligtet til at tegne forsikring hos udlejer for hele lejeperioden, medmindre lejer dokumenterer, at han har en forsikring, som dækker det lejede, og at præmien er betalt.

Præmien udgør 6,75% af den til enhver tid gældende listepris – præmien tillægges lejeprisen.

  • Præmien dækker brand, tyveri og hærværk af materiellet.
  • Enhver beskadigelse der ikke fuldt ud dækkes af forsikringen, betales/erstattes af lejeren.
  • Enhver skade skal straks anmeldes til udlejer. Hærværk, tyveri eller anden kriminalitet skal tillige anmeldes til politiet med oplysninger om at rapport sendes til Vrå maskinudlejning senest inden for 48 timer.
  • Lejer hæfter i forsikringssager vedrørende brand og tyveri alene for en selvrisiko på kr. 10.000,- pr. enhed.
  • For lifte hæfter lejer i forsikringssager vedrørende udefra kommende skade, brand og tyveri alene for en selvrisiko på kr. 10.000,- pr. enhed. Hvis indlejet materiel har en større selvrisiko, er det denne der gælder.
  • Ved indlevering af skadet materiel, fortsætter lejen, indtil materiellet er repareret og udlejningsklart.
  • Lejer bærer endvidere risikoen for skader på tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske installationer og lignende. Disse skader dækkes ikke af den hos udlejer tegnede forsikring.
  • Udbetaling af skadeserstatning fra forsikringsgiveren, skal udelukkende ske til Vrå maskinudlejning
  • Vedrørende ansvar for det lejedes farlige egenskaber, henvises til den til enhver tid gældende lov om produktansvar.

Betaling
I henhold til aftale.
Udlejeren har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel og i tilfælde af misligholdelse, at sætte sig i besiddelse af dette om fornødent ved fogedens hjælp. Alle priser er excl. moms og forsikring.Forbehold for trykfejl og prisændringer.

 

<

Her finder du os

Du er velkommen til at besøge os på Farøvej 58, vi glæder os altid over et besøg. Du kan også kontakte os på tlf. 51 14 52 14

Kjeld Pedersen: 51145214

Farøvej 58
9800 Hjørring

Besøg  VMU-Trailer
her på Facebook