Lejebetingelser

  Lejebetingelser for trailerleje

  1. Trailer må kun føres af de i kontrakten navngivende personer. Udlejer er ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af det lejede materiel. Udlejeren er ikke erstatningspligtig for tab opstået ved arbejdsafbrydelser M.V. som måtte skyldes funktionssvigt ved dette lejede materiel. Udlejeren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab. Det er dit fulde ansvar, som lejer, at kørekort er gyldigt til den lejede trailer og totalvægt for bil og trailer er overholdt. Max 80 km/t på motorvej og overholder gældende lovgivning for kørsel med trailer. Må ikke tages til udlandet uden forudgående aftale med ejer på mobil: 51 14 52 14.

2. Trailer må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer. Traileren skal tilbageleveres til udlejerens plads til den fastsatte tid og i samme stand, som ved modtagelsen. Lejemålet kan kun forlænges ved ny aftale. Overskridelse af den aftalte tidsfrist betales 100kr. pr. Time. Lejer erklærer sig indforstået med at udlejer i tilfælde af svigtende tilbagelevering af det lejede materiel, kan sætte sig i besiddelse af materiellet gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse, og for lejers regning.

OPMÆRKSOM – Ved manglende rengøring af lejet trailer (Hestetrailer/flyttetrailer/Tiptrailere osv.) pålægges et gebyr som opkræves efterfølgende. Prisen beregnes ud fra brugt arbejdskraft på rengøringen. 

3. Skader på lejet materielle – Hvis lejer har beskadiget materiellet, er der en selvrisiko på 6250,- kr. inkl. Moms v. leje af hestetrailer, Boogie trailer, flyttetrailer og Auto- og maskintrailer. Ved leje af net trailer og lille lad trailer, er der en selvrisiko på 1875,- kr. inkl. moms.

Vælges der forsikring ved udfyldelse af lejekontrakt vil selvrisikoen være 500,- kr. inkl. Moms, dog med undtagelser. En evt. reparation vil blive gjort på autoriseret trailerværksted og lejer vil blive opkrævet ud fra regning her fra.

Dækning af forsikring:

Uforsætlige skader – Såsom ved påkørsel af rådyr eller kørt i stykker mv. er man dækket af den købte forsikring.

Forsætlige skader / selvforskyldte skader såsom buler i siderne dækker forsikringen ikke, og lejeren forpligter sig til at betale erstatning for det ødelagte materiale.

Ved brand eller bortkomst af trailer vil det være lejer der står til ansvar for det fulde beløb på trailer. Trailer vil blive pris vurderet til dagspris, efter model og årgang.

4. Lejeren forpligter sig til at erstatte evt. bortkommet eller beskadiget materiel til dagspris uanset dagspris, uanset hændelsesforløbet. Lejer er ansvarlig for at trailer ikke er overlæsset og at tilkoblingens anordning er korrekt låst på bilens kuglehoved.

5. Evt. udgifter for lejeren pga. uheld er udlejeren uvedkommende. Fx Forskyldt i at gøre skader på andre køretøjer/personer med den lejet trailer. 

6. Ved modtagelse har lejeren kontrolleret, at traileren er i orden, særlig med hensyn til signal og tegngivningsapparater, samt lygter. 

7. VIGTIG: Der påhviler lejeren, at ansvarsforsikre trækkrogen på køretøjet. Dette er ikke en forsikring, og er ikke omfattet af bilens lovpligtige ansvarsforsikring.

TrailerNord – Farøvej 58 – 9800 Hjørring – Tlf. 51 14 52 14

 

<

Her finder du os

Du er velkommen til at besøge os på Farøvej 58 - Vi står klar med en hjælpende hånd. Du kan også kontakte os på tlf. 51 14 52 14

Dennis Pedersen: 51 14 52 14

Farøvej 58
9800 Hjørring

Besøg  TrailerNord
her på Facebook